Telefonický kontakt
+420 777 201 104
E-mailový kontakt
info@acrainvest.cz

Účetnictví a daně


Pro SVJ, bytová družstva, s.r.o. a ostatní fyzické i právnické osoby zajišťujeme kompletní zpracování účetnictví, mezd a personalistiky:

 • vedení účetnictví v souladu se zákonem a prováděcími předpisy
 • vypracování daňového přiznání
 • kontrola úhrad závazků
 • kontrola věcné a účetní správnosti faktur
 • daňové poradenství
 • zajištění styku s bankovním ústavem
 • zajištění proplácení faktur a platebních příkazů
 • sledování stavu finančních prostředků na účtu vlastníka (fond oprav)
 • vypracování účetní závěrky včetně příloh
 • 1x ročně mzdy výboru formou odměny statutárního orgánu popř. 1x ročně odměny zaměstnanců formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • 1x ročně vypracování a zasílání přehledů pro příslušné zdravotní pojišťovny a SSZ
 • přihlášky a odhlášky členů statutárních orgánů SVJ a BD k sociálnímu pojištění a zdravotnímu pojištění
 • evidence zálohové daně, evidence srážkové daně, jejich zpracování a vykazování
 • zastupování Klienta při kontrolách ČSSZ a u Zdravotních pojišťoven
 • základní kontrola původního účetnictví minulého správce (počáteční stavy), návrhy na rekonstrukci dle nutnosti