Telefonický kontakt
+420 777 201 104
E-mailový kontakt
info@acrainvest.cz

Havarijní služba


Havarijní služba je zajištěna nonstop, 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků firmou A. K. servis. Zásah pro odstranění havárie je proveden do 90 minut od nahlášení.

Při nahlášení havarijní situace nezapomeňte uvést jméno naší správní firmy ACRA INVEST s.r.o.. Veškeré havárie prosím oznamte rovněž dodatečně e-mailem na info@acrainvest.cz.

Zásahy se hradí fakturačně, součástí je evidenční list s popisem nahlášené závady, času, jména, adresy a tel. spojení na osobu, která havárii nahlásila, jméno pracovníka, který havarijní zásah prováděl, čas výjezdu a dobu trvání prací s předběžnou cenou. Za provedený zásah nikdy neplaťte v hotovosti.

Havarijní NON-STOP dispečink

602 413 413 241 940 291
Včasným přivoláním havarijní služby zamezíte možným škodám na Vašem majetku i na majetku dalších osob!

Příklady havarijních situací:

  • havárie stoupaček teplé a studené vody
  • havárie ústředního vytápění
  • havárie ležatých kanalizačních potrubí a odpadních stoupaček
  • havárie elektrických zařízení, přerušení dodávek el. energie
  • havárie plynových zařízení, únik plynu
  • poškození střechy a výplní otvorů

Havarijní opravy jsou prováděny v rozsahu a finančním limitu smluvně dohodnutém s vlastníkem nemovitosti. Kontaktní údaje na havarijní dispečink jsou umístěny v každé spravované budově.