Telefonický kontakt
+420 777 201 104
E-mailový kontakt
info@acrainvest.cz

Správní činnost


Společnost ACRA INVEST s.r.o. nabízí komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí v Praze a Středočeském kraji, a to v českém, anglickém a francouzském jazyce. Našimi klienty jsou především společenstva vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva (BD), privátní investoři a majitelé jednotlivých nemovitostí. Zajišťujeme správu i jednotlivých bytových a nebytových jednotek pro klienty, kteří žijí v zahraničí. Klienty zastupujeme při jednáních s dodavateli, při sjednávání smluvních závazků, při vyřizování korespondence, staráme se o vedení bankovních účtů se 100% zárukou, úhrady faktur, apod. předpis a kontrola plateb nájemného (fond údržby, fond oprav, splátka anuity) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor.

 • vedení evidence nájemníků a podnájemníků bytových prostor, nebytových prostor a objektů
 • změny předpisu nájemného a služeb v souvislosti se změnami prováděcích předpisů
 • vymáhání dlužného nájemného včetně příslušenství (vedení přehledu neplatičů, upomínky, platební rozkazy)
 • smluvní zajištění dodávek služeb (el. energie, plyn, teplo, TUV, SV, odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • provádění vyúčtování tepla, vody, TUV, osvětlení, výtahů, odvozu odpadu, úklidu a ostatních služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů (včetně chodníků a zelených ploch)
 • odečty energií v bytech i nebytových prostorách včetně montáže a výměn poměrových měřidel na topných tělesech
 • vypracování ročního vyúčtování služeb pro jednotlivé jednotky
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur (věcná správnost, fakturované množství, sjednaná cena)
 • výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka
 • vedení evidence hospodaření nemovitosti
 • ekonomický management (analýza minulých období a prognóza o předpokládaných příjmech / výdajích a výnosech / nákladech v následujícím období, řízení cash-flow, optimalizace nákladů a výnosů)