Telefonický kontakt
+420 777 201 104
E-mailový kontakt
info@acrainvest.cz

Právní činnost


Ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří zajišťujeme pro společenstva SVJ, bytová družstva a ostatní vlastníky jednotlivých bytů či obytných domů komplexní právní servis včetně založení všech druhů právnických osob - společenství vlastníků apod., sepsání veškerých potřebných dokumentů, zajištění zápisu do obchodního rejstříku a následné průběžné právní poradenství ve všech oblastech správy nemovitostí.

 • založení SVJ a jiných právnických osob
 • zpracování prohlášení vlastníka budovy a jeho změny
 • přípravy smluv o převodu jednotek do vlastnictví členů
 • uzavírání nájemních smluv, dodatky a vypovídání nájemních smluv
 • dohled nad plněním nájemních smluv (poškozování majetku, užívání nemovitostí bez právního důvodu nebo v rozporu se smlouvou, porušování občanského soužití)
 • zastupování vlastníka v soudních sporech týkajících se spravovaného majetku
 • zastupování vlastníka v případě pojistných událostí
 • uzavírání smluv o dílo (týkajících se oprav, rekonstrukcí, periodických prohlídek, apod.)
 • zpracování stanov SVJ / BD a jejich případné změny
 • zpracování domovního řádu a provozního řádu nemovitosti
 • svolávání, organizace a vedení schůzí SVJ a BD
 • právní pomoc při uzavírání nájemních, podnájemních a kupních smluv
 • smluvní spolupráce při prodeji a pronájmu domů, bytů, nebytových prostor, pozemků
 • návrhy na vklady a zápisy do katastru nemovitostí při změnách vlastnických vztahů nebo při stavebně - technických změnách
 • uzavírání smluv o dílo a dodávkách služeb
 • vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení
 • řešení reklamací, sporů a stížností
 • právní konzultace a poradenství