Telefonický kontakt
+420 777 201 104
E-mailový kontakt
info@acrainvest.cz

Technická činnost


Zajišťujeme provoz, servis a údržbu budov a instalovaných technologií v rozsahu od jednotlivých zařízení až po provoz kompletních technologií budov (klimatizace, vzduchotechnika, chlazení, topení, protipožární zařízení, systémy měření a regulace atd.).

Spolupracujeme jen se zkušenými a prověřenými specialisty všech technických oblastech, garantujeme vysokou úroveň a kvalitu poskytovaných služeb:

 • vedení technické evidence domů, bytů, nebytových prostor a pozemků
 • zajištění dodávek služeb spojených s užíváním budov, bytů a nebytových prostor (elektrické energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, apod.)
 • zajištění nepřetržité havarijní služby (voda, plyn, elektro, výtah, apod.)
 • zajišťování pravidelných provozních prohlídek technických zařízení a vybavení budov (kotelen, výtahů, požárních odvětrání, klimatizací, tlakových nádob, apod.)
 • zajištění běžné údržby a oprav technologických zařízení (EZS, EPS, STA, výtahy, vytápění, klimatizace, sanitární zařízení, rozvody potrubí, apod.)
 • zajištění provozních revizí technických zařízení a povinných kontrol dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 • zajištění včasného odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami
 • zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví a bezpečnosti nájemců a hygienické ochrany spravované nemovitosti
 • průběžná kontrola a vyhodnocování stavebně technického stavu svěřené nemovitosti a plánovaní oprav
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti fakturace
 • zajištění běžné údržby a oprav ve společných prostorách