Telefonický kontakt
+420 777 201 104
E-mailový kontakt
info@acrainvest.cz

Daňové povinnosti při nabytí nemovitosti


Daň z nabytí nemovitosti platí kupující

Od 1. listopadu 2016 začala platit novela zákona, která ruší povinnost ručení za daň. místo prodejců platí daň z nabytí nemovitosti kupující. Sazba daně se novelou nezměnila.

Daň se stále týká:

  • nových majitelů nemovitosti - úplatného převodu vlastnictví k nemovitostem,
  • spoluvlastníků nemovitosti - pokud spoluvlastník nabude za úplatu další část nemovitosti, než původně vlastnil.

Základ pro výpočet této daně se odvozuje podle kupní ceny nebo podle znaleckého posudku.

Příklad 1: Stanovení výše daně podle kupní ceny – směrná hodnota

Kupujete nemovitost v hodnotě 1 500 000 Kč. To znamená že navíc, nad rámec této kupní ceny nemovitosti, odvedete dalších 60 000 Kč finančnímu úřadu. (4 % z částky 1 500 000 Kč tvoří 60 000 Kč). Ve skutečnosti ale odvedete těchto 60 000 Kč pouze jako zálohu. Finanční úřad má čas až 3 roky na vyměření směrné hodnoty daně. Směrnou hodnotu úřad stanoví porovnáním kupní ceny vaší nemovitosti s ostatními nemovitostmi na trhu.

Příklad 2: Stanovení výše daně podle znaleckého posudku

Kromě stanovení směrné hodnoty máte možnost nechat si nemovitost ocenit znaleckým posudkem. Je jasné, že služby znalce si musíte zaplatit, ale náklady na zpracování posudku si můžete odečíst od základu daně. Znalec v podstatě určí směrnou hodnotu místo finančního úřadu.

Kdy tuto daň neplatíte?

Daň z nabytí nemovité věci neplatíte, pokud se jedná o:

  • darování nemovitosti nebo dědictví
  • první převod jednotky v bytovém domě (v novostavbě), a to do 5 let od vzniku práva k užívání stavby
  • převod majetku družstva do osobního vlastnictví členů
  • koupi družstevního bytu

Nezapomeňte si ale podat přiznání. Finanční úřad má pro tyto účely formulář „Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí“.

Jak na daňové přiznání?

Přiznání k dani z nabytí nemovitosti musíte podat nejdéle do konce 3. měsíce od data vkladu do katastru nemovitostí. Podepíšete-li kupní smlouvu a nemovitost vložíte do katastru v únoru, o měsíc později v březnu vám přijde vyrozumění, daňové přiznání musíte podat nejdéle do konce června.

K daňovému přiznání přiložte:

  • kopii kupní smlouvy,
  • potvrzení vašeho vlastnického práva z katastru,
  • znalecký posudek, pokud podle něj odvádíte daň.

Daň z nemovitých věcí, dříve daň z nemovitosti

Předmětem daně z nemovitých věcí jsou pozemky na území ČR zapsané v katastru nemovitostí, dále pak stavby a jednotky. Od daně z nemovitých věcí jsou oproštěny některé stavby, například obytné domy ve vlastnictví držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Tuto daň zaplatíte nejen při koupi nemovitosti, ale také pokud jste ji dostali darem nebo zdědili.

Výpočet daně z nemovitých věcí

Při výpočtu výše daně je potřeba rozlišovat mezi daní z pozemků a daní ze staveb, protože každá se vypočítá jinak. Vliv na výši daně z nemovité věci má obec, kde se nemovitost nachází. Základní sazba daně se vynásobí koeficientem, který vychází z počtu obyvatel. Obec také může (ale nemusí) stanovit místní koeficient, a tím případně daňovou povinnost ještě zvýšit. Pro stavby, které slouží pro podnikání, může obec stanovit navíc ještě koeficient 1,5.

Neztraťte se v daních

Máte-li pocit, že se v daních a poplatcích ztrácíte, můžete se obrátit na nás. Vypracujeme Vám daňová přiznání a postaráme se, aby jste měli veškeré daňové povinnosti ohledně nabytí nemovitosti v pořádku.

Ing. Ivana Vorlová