Telefonický kontakt
+420 777 201 104
E-mailový kontakt
info@acrainvest.cz

Co byste měli vědět, když pronajímáte byt?


1. Spolubydlící a podnájemníci

Pokud se nájemce rozhodne ubytovat v pronajatém bytě někoho dalšího, má pouze oznamovací povinnost. Nemusí tedy žádat o souhlas majitele bytu, ale musí mu to nejpozději do dvou měsíců oznámit. Ubytovat u sebe za stejných podmínek může kohokoliv i formou podnájmu (uzavře podnájemní smlouvu), ale jen za předpokladu, že sám v bytě trvale žije. Jinak je nutný souhlas pronajímatele. Ten má možnost podnájem svého bytu úplně vyloučit tím, že jej zakáže v nájemní smlouvě. Pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

2. Chov zvířat v pronajatém bytě

Pokud se nájemce rozhodne, že si koupí psa nebo jiné zvíře, nemůže mu pronajímatel od roku 2014 jeho chov ve svém bytě zakázat. Chované zvíře ovšem nesmí způsobovat “nepřiměřené obtíže” ostatním obyvatelům, nebo poškození pronajatého bytu. Pokud si budou sousedé stěžovat na štěkajícího psa, bude to dostatečný důvod pro zákaz jeho přítomnosti v bytě.

3. Kauce

Peněžní jistota složená nájemcem nesmí být vyšší než šestinásobek nájemného. V praxi je však běžná kauce ve výši jednoho až dvou měsíčních nájmů.

4. Pozor na automatické prodlužování smluv na dobu určitou

V současnosti nájem na dobu určitou končí dnem uvedeným ve smlouvě. Od 1. ledna 2014 však majitel bytu musí písemně vyzvat svého nájemce k opuštění bytu nejpozději měsíc po skončení nájmu. Jinak se pronájem automaticky prodlužuje. Pokud není ve smlouvě jiné ujednání.

5. Výpověď z nájmu

Ve výpovědi musí být jasně uveden důvod a také, že má nájemce možnost podat návrh k soudu, aby přezkoumal zda byla výpověď oprávněná. Při zvlášť závažném porušení povinností nájemce bude možné vypovědět nájemní smlouvu okamžitě, bez tříměsíční výpovědní doby. Nájemce bude mít měsíc na vyklizení bytu.

Nájemní smlouvy nemusí obsahovat přesné označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jeho užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Úplně postačí, když z nich bude patrné, kdo ji uzavřel, kdo je pronajímatel a kdo nájemce a co je předmětem nájmu. Vše co si do ní dáte navíc je už na vás. Jen mějte na paměti, že do ní nepatří věci, které by byly v rozporu s novým občanským zákoníkem.

Máte zájem o vypracování nájemní nebo podnájemní smlouvy? Kontaktujte nás. Cena za vypracování smlouvy a předávacího protokolu je 400 Kč. Více informací o cenách našich služeb nalaznete v Ceníku.

Ing. Ivana Vorlová